Ik ben een autodidakt, al zou ik misschien anders hebben gewild. Ik ben echter geboren in andere tijden (1949) en de omstandigheden lieten mij destijds geen keuze. Na twaalf ambachten en dertien ongelukken koos ik uiteindelijk voor de tijdschriftenjournalistiek, deels ook omdat ik vermoedde dat ik daarmee makkelijker mijn brood zou verdienen. En zo is het ook gegaan. Tot ik op een dag, na vijfentwintig jaar praktijkervaring, besloot dat het genoeg was geweest en ik niet langer onder het juk van de deadline wilde leven. Ik heb een rigoreuze beslissing genomen en ben naar het buitenland vertrokken om de wereld van een andere kant te leren bekijken dankzij de toen nog onbewuste vraag: "Is this all there is?"

Ik heb bijna negen jaar in Nieuw Zeeland gewoond, afgezonderd van de drukte van het dagelijkse bestaan. Daar is langzaam maar zeker een nieuwe stroom van creativiteit naar de oppervlakte gekomen waaraan ik met heel veel vallen en opstaan vorm heb leren geven. Veel oefening baarde kunst.

Mijn eenvoudige creaties zijn stuk voor stuk het resultaat van mijn zoektocht naar mijn ware aard, vrij van elke vorm van bewijs- en prestatiedrang. Een eenvoudige of kinderlijke staat dus die ik mijn oorspronkelijkheid noem. Daar gelden de normen en waarden van mijn opvoeding en cultuur niet en kan ik zijn wie en wat ik ben. Ik tap als het ware in mijn onderbewuste waardoor de indrukken als vanzelf in woord en beeld naar de oppervlakte stromen. Ik hoef dan nog maar één ding te doen: er op mijn eigen wijze vorm aan geven. Wat er van mij gevraagd wordt, is doorzettingsvermogen door erop te vertrouwen dat het me uiteindelijk gaat lukken. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar voor een deel van mij is dat het allesbehalve. Hier komt namelijk het beschadigde kind in mij aan het woord. Een kind dat heeft geleerd dat het niet mocht zijn wie het was en al helemaal niet dat het mocht doen wat het het liefste deed: in zijn eigen tempo groeien en leren door stap voor stap nieuwe dingen onder de knie te krijgen. Dat doe ik inmiddels door middel van schrijven, dichten, fotograferen, tekenen en schilderen, zowel twee- als driedimensionaal en het combineren van deze disciplines. Ik maak waar mogelijk gebruik van materiaal dat ik vind, op straat of in de natuur. Op die manier blijf ik trouw aan mijn credo: eenvoud. Daarnaast hoop ik zichtbaar te maken dat al mijn creaties een eerbetoon zijn aan haar die ons leven hier mogelijk maakt: Moeder Aarde. 

Mijn boeken zijn te bestellen op www.boekenbestellen.nl  zoekterm: Tara van Utrecht